Czy promieniowanie telefonu może przyciągać kleszcze?

W przestrzeni publicznej pojawiło się pytanie czy telefony komórkowe mogą przyciągać kleszcze. Czy rzeczywiście promieniowanie danych urządzeń mobilnych może przyciągnąć kleszcze? Odpowiedzi na dane pytanie znajdziesz w niniejszej weryfikacji. 

Pytanie: Czy telefony komórkowe – a dokładniej sygnał o częstotliwości 900 MHz przez nie nadawany – może przyciągnąć kleszcze?

Science Direct

Do testowania użyto 160 dorosłych samców i 140 dorosłych nieswoistych kleszczy Ixodes ricinus. Obiekty były narażone na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz w osłonie przed promieniowaniem. Kleszcze zostały przyciągnięte do napromieniowanego obszaru. Efekt ten był znacznie silniejszy u kleszczy zakażonych Rickettsia spp. (bakterie – przyp. red.) , Co sugeruje, że patogeny mogą zmieniać reakcję kleszczy na bodźce środowiskowe – podają autorzy badania w abstrakcie opublikowanym na stronie Science Direct.

Nauka w Polsce (PAP)

Dr Majlathova (jedna z autorek badania – przyp. red.) zastrzega jednak, iż wnioski z eksperymentu nie pozwalają powiedzieć, czy wykorzystywanie telefonów komórkowych przywabi kleszcze: “to dopiero wymaga sprawdzenia” – tłumaczy i cytuje serwis Nauka w Polsce (PAP).

Wnioski: Autorzy badania wskazują, że częstotliwości 900 MHz mogą przyciągać kleszcze, jednak zaznacza się, że nie jest to jeszcze jednoznaczny dowód na to, iż w warunkach naturalnych telefony komórkowe będą przyciągać kleszcze na spacerze w lesie. Uzyskanie pełnej wiedzy w tym zakresie wymaga dalszych badań nad zagadnieniem.

Pamiętaj, że… wiele weryfikacji uniemożliwia 100-procentowo obiektywne podejście. Przedstawione stanowiska nie odzwierciedlają zdania redakcji oraz poszczególnych redaktorów. Prezentują one materiał poglądowy pochodzący z oficjalnych źródeł umożliwiających ocenę według własnego uznania. Zachęcamy do tego, by wiadomości sprawdzać samodzielnie oraz korzystać z rzetelnych i wartościowych źródeł.

Adam Majchrzak

Twórca portalu i redaktor naczelny weryfikuj.info, fact-checker organizacji Demagog oraz redaktor portalu poinformowani.pl. Zainteresowany technikami manipulacji w cyberprzestrzeni.